PAZARLAMA ETİĞİ

Hazırlayan: Pınar YEŞİLTAY

08/04/2006 İzmir

 

ETİK

 

Türkçede ETİK sözcüğünün karşılığı olarak;

İyi, kötü, yarar gibi sorunları inceleyen, töresel bir davranış yasası geliştiren, ahlak ve onun ilkeleriyle uğraşan felsefe kolu, ahlakbilim, törebilim." Tanımı yapılıyor ve Pazarlama ETİĞİ kavramı sıkça karşımıza çıkıyor.

Pazarlama Etiğinden kastedilen tabiî ki bir felsefe kolu değildir. Tüm  Pazarlama Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında dürüstlük ve iyi niyet kurallarına göre hareket etme, ahlak ve toplum düzenini bozacak bir takım faaliyetlerden uzak durmak anlatılmaktadır.

Ancak ne yazık ki etik firmalar tarafından misyon olarak kabul edilmediği sürece, bir kültür olarak yerleşmez ise yalnızca sözde kalıyor.

Globalleşmenin hızla sürdüğü ve etkilerinin piyasada dalgalanmalar yaratarak rekabeti kızıştırdığı günümüzde diğerinin bir adım önünde olmak için her türlü yolu mübâh gören zihniyetlerin ETİK davrandığından bahsetmek söz konusu olmayacaktır.

Birbirlerinin kirli çamaşırlarını ortaya dökmemek adına alınıp verilen rüşvetler, iş bitirmeler, zoraki gülücükler ve iş ortaklıkları sizce ne kadar ETİK_?

Etiğin öneminin ya da önemsizliğinin vurgulandığı şu insan Kaynakları uzmanı ile mülakata çağrılan adayın diyaloguna bakmak yeterli olur sanırım:

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !